Partnerstwa strategiczne

"Partnerstwa strategiczne" w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Organizacje (instytucje) uczestniczące

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

  1. Food Quality and Consumer Studies(zakończony)
  2. Trans-European Education for Landscape Architects EULAND 21(zakończony)
  3. Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards(zakończony)
  4. Capacity Building In Agricultural Innovation Services in CEE Countries(zakończony)
  5. Development of a serious game for digital learning in agroecology in Europe SEGAE (SErious Game in AgroEcology)(zakończony)
  6. Modern Agriculture and Future - Oriented Education (MO-LAB)
  7. Innovation of the structure and content of study programs profiling food study fields with a view to digitizing teaching FOODINOVO
  8. Development of Higher Education Content Aimed to Support Industries for Sustainable Production of Qualitative Agri-food
  9. Bioeconomy in University Agile Teaching with Erasmus + (BIOERA+) 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Dominika Dankiewicz