Partnerstwa strategiczne

"Partnerstwa strategiczne" w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Organizacje (instytucje) uczestniczące

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

 

1.      Food Quality and Consumer Studies  (finished)

2.      Trans-European Education for Landscape Architects EULAND 21  (finished)

3.      Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards (finished)

4.      Capacity Building In Agricultural Innovation Services in CEE Countries(finished)

5.      Development of a serious game for digital learning in agroecology in Europe SEGAE (SErious Game in AgroEcology)(finished)

6.       Modern Agriculture and Future - Oriented Education (MO-LAB)

7.      Innovation of the structure and content of study programs profiling food study fields with a view to digitizing teaching FOODINOVO   (finished)

8.     Development of Higher Education Content Aimed to Support Industries for Sustainable Production of Qualitative Agri-food

9.      Bioeconomy in University Agile Teaching with Erasmus + (BIOERA+)

10. Land information for land management ( Li4LaM)

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: mgr Dominika Dankiewicz